TÉRSÉGI FELADATAINK

  2014. augusztusában a kunszentmártoni, törökszentmiklósi és a szolnoki járásban lévő 42 településsel kötött együttműködési megállapodást a gesztorszervezet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az Agóra pályázatban foglaltak alapján, mely szerint a települések együttműködnek a térségi szintű közművelődési, képzési, és közösségi funkciók ellátásának, szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása érdekében.
  Az Agóra együttműködés kiemelt célja a szakmai közösségek létrehozása és ápolása, olyan együttműködések generálása, melyek összekötik a térség különböző településeit.
  A térségi együttműködés keretében az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ az alábbi célokat tűzte ki:

  • a települések kulturális, turisztikai együttműködésének koordinálása, szakmai tevékenységek mentorálása, személyes kapcsolatok erősítése, melynek alapja a hitelesség, a partnerek  közötti tisztelet mélyítése,
  • a térség szakmai innovációinak támogatása, problémafeltárás, közös gondolkodás, folyamatos kapcsolattartás, együttműködéseken alapuló projektek generálása.

  „Agóra Forgatag”

  Az együttműködés kiemelt komplex rendezvénye volt az Agóra Forgatag, amelyet három alkalommal szervezett meg az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ az együttműködő településekkel közösen. 2015-ben Tiszakürt, 2016-ban Besenyszög, 2017-ben Tiszapüspöki adott otthont a rendezvényeknek.  Célul azt tűztük ki, hogy az együttműködés gyakorlati szinten is megvalósuljon, generálja a közös munkát, a települések még inkább megismerjék egymás értékeit, természeti, kulturális és turisztikai kincseit. A program felépítése során az is cél volt, hogy olyan szakmai kommunikáció alakuljon ki a települések között, amelyeken átadhatják egymásnak tapasztalataikat, bemutatják jó gyakorlataikat, szorosabbra fűzik az együttműködéseket, újabb közösségeket építhetnek, előmozdítja a közös programok megvalósítását.
  A rendezvény további programeleme a települések értékeiből rendezett kiállítás, a tárlat volt, mely azokat a népi- képzőművészeti- és ipartörténeti alkotásokat vonultatta fel, amely betekintést engedett a települések történelmébe, hagyományaiba.
  Kézműves és termelői vásár is helyet kapott a rendezvényen, ahol a termelők, alkotók ily módon is népszerűsíthették és értékesítették termékeiket.
  Az térségi együttműködés és az Agóra Forgatag olyan katalizátor funkciót látott el, amely segítette a kulturális és a turisztikai együttműködést a térségben.

  Utazás Kiállítás

  Az Agóra Együttműködésben résztvevő települések minden évben meghívást kapnak
  Szolnoki Utazás Kiállításra. Célunk, hogy az ide érkező vendégek, valamint a kiállítók felfedezhessék környékünk történelmi, hely- és ipartörténeti, alkotóművészeti, kulturális és gasztronómiai értékeit.  A megjelent települések minden évben színesítik, gazdagítják a programot. Ezt a hagyományteremtő kezdeményezést szeretnénk hosszú távon folytatni, hiszen együttműködésünk szép példája a rendezvény.

  „Jövőműhely” sorozat
  Intézményünk aktív szereplője a megye, valamint az térségi feladatellátásunk keretében együttműködő 42 település közösségi művelődési intézményei szakmai fejlesztésének.
  A műhelysorozat célja, a szellemi-emberi erőforrások felkutatása, aktivizálása, a „saját tulajdonú” gazdasági erőforrások megteremtése, megerősítése módszereinek áttekintése, a műhelyek résztvevőinek helyi valóságára adaptálása, valamint annak közös áttekintése, hogy mindezen folyamatok eredményességéhez a közösségi művelődési intézmények miként tudnak hozzájárulni és ezt miképpen segíti elő a közösségi művelődés jogi szabályozásának nemrégiben bekövetkezett változásai.

  2018. november 28.
  A Kulturális törvény módosítás és a végrehajtási rendelet tartalmának áttekintése, különösen az azok mögött meghúzódó szakmai alapvetések, az egyes rendelkezések összefüggésinek megismerése.
  Műhelyvezető: Szedlacsek Emília a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Szolgáltatások Igazgatóságának vezetője

  2018. december 12.

  A közművelődés és a közösségfejlesztés szerepe a települések versenyképessége, a gazdaságfejlesztés és innováció területén
  Műhelyvezetők:
  Ditzendy Károly Arisztid a HROD | Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ igazgatója
  Kükedi Zsolt a Helyi Hős – Helyi Gazdaság- és Közösségfejlesztési Kft. tanácsadója, Falufejlesztési Társaság tagja”

  2019. február 8.

  Népességmegtartó képesség – képességmegtartó népesség, avagy mit tehet egy kistelepülés vezetője a közjóért”
        Műhelyvezető: Kükedi Zsolt,  Helyi Hős – Helyi Gazdaság és Közösségfejlesztési Kft.  helyi gazdaság és közösségfejlesztője, a Falufejlesztési Társaság tagja

  2019. április 23.
  „Mintaadó gyakorlatok egész sora, de hogy lesz ebből helyi jó gyakorlat?”

  Műhelyvezető: Kükedi Zsolt a Helyi Hős – Helyi Gazdaság- és Közösségfejlesztési Kft. tanácsadója, Falufejlesztési Társaság tagja

  2019. június 3.
  Az eddigi ismeretek, tapasztalatok rendszerezése, zárása
  Műhelyvezető:  Ditzendy Károly Arisztid a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ igazgatója
  társadalomkutató, közösségi tanácsadó, településfejlesztő, okl. közösségi gazdaság szakértő

  Megszakítás